SYNCED: Off-Planet sẽ được mở thử nghiệm miễn phí kéo dài cho đến ngày 15/01/2023

SYNCED: Off-Planet sẽ được mở thử nghiệm miễn phí kéo dài cho đến ngày 15/01/2023

Synced: Off-Planet được đánh giá là siêu phẩm bắn súng đầy tham vọng của Tencent. Game hành động đang trong quá trình chạy thử nghiệm miễn phí đến ngày 15/1/2023. Trò chơi được phát triển từ NExT Studios và phát hành bởi Level Infinite trên nền tảng PC thông qua Steam. Chương trình thử nghiệm […]